Czy można oddać kupiony materac?

Aktualizowano: 1 marca 2024

Spis treści wpisu:

Czy można oddać kupiony materac?

Czy jest możliwy zwrot materaca zakupionego przez internet?

Tak, można zwrócić materac zakupiony przez internet. W jakim czasie? W Unii Europejskiej konsumenci korzystają z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym przez Internet) bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu. To prawo, znane jako prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, pozwala konsumentom zwrócić zakupione produkty, w tym materace, pod warunkiem, że są one w stanie nienaruszonym i nie zostały używane w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Warto jednak pamiętać, że niektóre firmy mogą oferować bardziej elastyczne warunki zwrotu niż te wymagane przez prawo, na przykład dłuższy okres na zwrot produktu czy możliwość zwrotu nawet po krótkim okresie użytkowania. Dlatego zawsze warto sprawdzić politykę zwrotów danego sprzedawcy przed dokonaniem zakupu przez internet, aby mieć pewność co do warunków zwrotu i ewentualnych kosztów związanych z odesłaniem produktu.

Czy można zwrócić materac jeśli jest przybrudzony lub przeszedł zapachem potu, papierosów

Jeśli oddawany materac będzie przybrudzony lub będzie miał wyczuwalny zapach potu, zwierząt, papierosów czy inny, może to skomplikować proces zwrotu. Zgodnie z prawem konsumentów w Unii Europejskiej, przy zwrocie produktów zakupionych na odległość, produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Oznacza to, że materac nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Przybrudzenie lub zapach potu mogą być uznane za takie ślady użytkowania, które uniemożliwiają sprzedającemu ponowną sprzedaż produktu jako nowego.

W takich przypadkach sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu lub obniżyć kwotę zwrotu, odliczając koszty związane z koniecznością oczyszczenia produktu lub przywrócenia mu stanu umożliwiającego ponowną sprzedaż. Dokładne postępowanie w takiej sytuacji może zależeć od polityki zwrotów danego sprzedawcy, więc zawsze warto zapoznać się z warunkami zwrotu przed dokonaniem zakupu.

Aby uniknąć problemów związanych ze zwrotem materaca, zaleca się korzystanie z ochraniacza materaca podczas okresu, w którym decydujemy, czy chcemy zachować produkt, oraz dbanie o to, aby materac pozostał w jak najlepszym stanie.

Czy można oddać materac zakupiony w sklepie stacjonarnym?

Zwrot materaca kupionego w sklepie stacjonarnym podlega innym zasadom niż zwrot produktów zakupionych na odległość. W przypadku zakupów dokonanych w sklepach stacjonarnych, prawo krajowe Unii Europejskiej nie gwarantuje automatycznego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny, tak jak ma to miejsce w sprzedaży na odległość.

Jednakże, niektóre sklepy mogą oferować własne polityki zwrotów, pozwalające na zwrot zakupionych produktów w określonym czasie, nawet jeśli zakup został dokonany stacjonarnie. Warunki takich zwrotów, w tym możliwość zwrotu materaca, okres, w jakim zwrot jest możliwy, oraz stan produktu wymagany do akceptacji zwrotu, są ustalane indywidualnie przez każdy sklep.

Aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zwrotu materaca kupionego w sklepie stacjonarnym, najlepiej jest:

 1. Sprawdzić politykę zwrotów: Informacje te często znajdują się na paragonie, umowie sprzedaży, stronie internetowej sklepu lub można się o nie zapytać bezpośrednio u sprzedawcy.
 2. Skontaktować się ze sprzedawcą: W przypadku wątpliwości lub braku jasnych informacji, najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze sklepem, aby zapytać o możliwość zwrotu i warunki, jakie należy spełnić.

Jeśli sklep oferuje możliwość zwrotu, ważne jest, aby materac był w stanie umożliwiającym jego ponowną sprzedaż, chyba że inaczej zaznaczono w warunkach zwrotu. Jakiekolwiek uszkodzenia, zabrudzenia czy inne zmiany mogące wpłynąć na wartość produktu mogą ograniczyć możliwość zwrotu lub skutkować obniżeniem kwoty zwrotu.

Czy można wygrać sprawę w sądzie jeśli się nie zgadzam z decyzją sklepu?

W kontekście prawa konsumenckiego i zwrotów produktów, w tym materaców, sporadycznie dochodzi do spraw sądowych, które mogą wynikać z różnic w interpretacji praw konsumentów i obowiązków sprzedawców. Przypadki te często dotyczą sytuacji, w których konsument czuje, że jego prawa zostały naruszone, na przykład gdy sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu produktu zgodnie z obietnicą lub gdy istnieją spory dotyczące stanu zwracanego towaru.

 1. Spory dotyczące stanu produktu: Mogą wystąpić, gdy sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu z powodu stwierdzenia, że produkt został używany w sposób wykraczający poza zwykłą weryfikację jego cech i funkcjonowania, co jest dozwolone podczas okresu zwrotu w sprzedaży na odległość.
 2. Nieścisłości w polityce zwrotów: Innym powodem sporów może być niezgodność informacji na temat polityki zwrotów podawanych przez sprzedawcę, co może wprowadzać konsumentów w błąd.
 3. Niezgodność towaru z umową: Kiedy produkt jest wadliwy lub nie spełnia obietnic sprzedawcy, konsument może domagać się zwrotu pieniędzy, wymiany na nowy produkt lub naprawy. Spory mogą wynikać z odmowy lub opóźnienia w realizacji tych żądań.

Szczegółowe przypadki sporów sądowych związanych bezpośrednio z oddawaniem materaców lub odmową przyjęcia zwrotu nie są powszechnie dostępne w publicznych źródłach z kilku powodów. Informacje o konkretnych sprawach sądowych często pozostają poufne, a wiele sporów rozwiązywanych jest polubownie przed etapem sądowym. Ponadto, w wielu jurysdykcjach, szczególnie w Unii Europejskiej, istnieją instytucje i procedury umożliwiające rozwiązywanie sporów konsumenckich poza sądem, które są szybsze i mniej kosztowne dla obu stron.

W Polsce mechanizmy rozwiązywania sporów konsumenckich poza sądem faktycznie obejmują instytucje takie jak Rzecznik Praw Konsumenta oraz Sądy Polubowne przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, nazywane również sądami konsumenckimi. Te procedury są zaprojektowane, aby oferować konsumentom efektywną, mniej formalną i zazwyczaj tańszą alternatywę dla tradycyjnych postępowań sądowych. Oto krótki opis obu instytucji:

Rzecznik Praw Konsumenta

 • Rola: Rzecznik Praw Konsumenta to publiczny urzędnik, którego głównym zadaniem jest ochrona praw konsumentów. Rzecznicy działają na poziomie powiatów i miast na prawach powiatu i oferują bezpłatne porady, wsparcie oraz pomoc w sporach z przedsiębiorcami. Mogą również reprezentować konsumentów w postępowaniach przed sądami polubownymi i, w wyjątkowych przypadkach, przed sądami powszechnymi.
 • Usługi: Doradztwo i wsparcie prawne, mediacja między konsumentem a przedsiębiorcą, reprezentacja w sporach.

Sądy Polubowne (Sądy Konsumenckie)

 • Rola: Sądy Polubowne przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej zajmują się rozstrzyganiem sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Ich celem jest znalezienie polubownego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Procedury w sądach polubownych są uproszczone i zaprojektowane tak, aby być dla konsumentów jak najmniej obciążające.
 • Procedura: Aby skorzystać z procedury sądowej, konsument musi złożyć wniosek do właściwego Sądu Polubownego. Procedury są szybsze i mniej kosztowne niż w przypadku sądów powszechnych, a ich decyzje są wiążące dla obu stron, chyba że jedna ze stron zdecyduje się na odwołanie do sądu powszechnego.

Korzystanie z tych instytucji i procedur może być szczególnie przydatne w przypadkach, gdy dialog bezpośredni między konsumentem a przedsiębiorcą nie przynosi rozwiązania. Dzięki możliwości mediacji i arbitrażu, konsumentom oferowane są skuteczne środki ochrony ich praw, co pozwala na szybsze i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów.

Klienci, którzy napotykają problemy związane ze zwrotem materaców, często korzystają z możliwości mediacji lub arbitrażu konsumenckiego, a także z pomocy organizacji ochrony praw konsumentów. W przypadku poważniejszych sporów, gdzie dochodzi do procesu sądowego, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konsumenckim, aby uzyskać poradę dostosowaną do specyfiki danego przypadku i jurysdykcji.

Orzeczenie sądu: czy materac jest produktem użyteczności osobistej?

Sprawa, o której napiszemy, dotyczyła kwestii zwrotu materaca zakupionego przez konsumenta przez internet i odnosi się do ważnej zasady prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej, która dotyczy prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

W marcu 2019 roku, TSUE wydał orzeczenie w sprawie C-681/17, które dotyczyło niemieckiego konsumenta, chcącego zwrócić materac zakupiony przez internet. Sprzedawca odmówił przyjęcia zwrotu, argumentując, że materac, z którego usunięto folię ochronną, nie może być zwrócony ze względów higienicznych. Sprawa została skierowana do TSUE, aby ocenić, czy materac może być uznany za towar, którego nie można zwrócić z powodów zdrowotnych lub higienicznych po usunięciu przez konsumenta jego oryginalnego opakowania.

Trybunał orzekł, że prawa konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie mogą być ograniczone w przypadku materaców, tak samo jak w przypadku ubrań, które mogą być zwrócone po przymierzeniu. TSUE stwierdził, że materace, nawet po ich użytkowaniu, mogą zostać odpowiednio oczyszczone lub zdezynfekowane przez sprzedawcę, co pozwala na ich ponowną sprzedaż. Orzeczenie to podkreśla, że konsumenci dokonujący zakupów przez internet mają podobne prawa do testowania produktów, jakie mieliby przy zakupie w sklepie stacjonarnym, co ma na celu wyrównanie ich szans i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumenta w UE.

Orzeczenie to jest istotnym precedensem, który wyjaśnia zakres praw konsumentów w kontekście zwrotów produktów zakupionych na odległość, zwłaszcza tych, które mogą budzić wątpliwości ze względów higienicznych.

Czy prawo zwrotu materaca jest korzystne dla klientów?

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które umożliwia zwrot materaców czy odzieży bez podawania przyczyny, działa w obie strony, zapewniając elastyczność zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców. Z jednej strony, klienci mają możliwość testowania zakupionych produktów w domowym zaciszu, co jest szczególnie istotne w przypadku artykułów, na których komfort i dopasowanie mają kluczowe znaczenie. Z drugiej strony, istnieje możliwość, że zakupiony nowy towar był wcześniej przepakowany i testowany przez innego użytkownika. Taka praktyka jest zgodna z prawem, pod warunkiem, że produkty spełniają wszystkie wymagane normy sanitarne i higieniczne, a ich stan pozwala na ponowną sprzedaż. Sprzedawcy mają obowiązek zapewnienia, aby zwrócone produkty, które są ponownie wprowadzane do obiegu, były odpowiednio oczyszczone, zdezynfekowane i przygotowane do bezpiecznego użytkowania przez nowego nabywcę. Dzięki temu mechanizmowi rynek staje się bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb konsumentów, jednocześnie zachowując wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów.

Co się dzieje z materacami oddanymi w ramach zwrotu 14dni?

Materace zwrócone przez konsumentów w ramach 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość podlegają specyficznym procedurom, które zależą od polityki danego sprzedawcy oraz obowiązujących przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Oto kilka typowych działań, które mogą być podjęte w stosunku do takich materaców:

 1. Inspekcja i ocena stanu: Po zwrocie materac jest dokładnie inspekcjonowany, aby ocenić jego stan. Sprzedawcy sprawdzają, czy produkt nie został uszkodzony, czy nie nosi śladów użytkowania wykraczających poza zwykłe testowanie i czy jest kompletny.
 2. Czyszczenie i dezynfekcja: Jeśli materac spełnia wymogi jakościowe, może być poddany profesjonalnemu czyszczeniu i dezynfekcji. Proces ten ma na celu zapewnienie, że produkt jest higienicznie bezpieczny i gotowy do ponownego użycia lub sprzedaży.
 3. Renowacja: W niektórych przypadkach możliwa jest renowacja materaca, która może obejmować wymianę zewnętrznych pokrowców lub innych elementów, aby przywrócić produkt do stanu „jak nowy”.
 4. Ponowna sprzedaż jako produkt odnowiony: Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, materac może być ponownie wprowadzony do sprzedaży jako produkt odnowiony lub z otwartym opakowaniem, często z odpowiednią zniżką. Klienci są informowani o stanie produktu przed zakupem. Na stronie salonsnu.pl polityka sprzedawcy jest bardzo korzystna dla klienta. Zwrócone towary, które mają uszkodzone opakowanie, co świadczy o wyjęciu produktu i testowaniu, nie trafiają do sprzedaży jako produkty nowe. Klienci bardzo chętnie kupują produkty z outletu, które są w obniżonych cenach. Właściciel sklepu woli sprzedać otwarty produkt taniej niż ryzykować, że wysłany jako nowy produkt mógłby mieć przybrudzenie, niechciane zanieczyszczenia czy zapach.
 5. Recykling lub utylizacja: W przypadkach, gdy materac nie nadaje się do ponownej sprzedaży z powodu jego stanu lub z innych powodów, może zostać przekazany do organizacji charytatywnych, schroniska dla zwierząt, recyklingu lub odpowiednio zutylizowany. Wiele firm stara się minimalizować odpady, stosując zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Warto podkreślić, że procesy te są ściśle regulowane, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi higieny, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Polityka zwrotów i postępowanie ze zwróconymi materacami może różnić się w zależności od producenta i sprzedawcy, dlatego konsumentom zaleca się zapoznanie się z warunkami zwrotu przed dokonaniem zakupu.

Zobacz tematy:
Zobacz inne artykuły:

Najzdrowszy materac dla kręgosłupa

Najzdrowszy materac Kto dzisiaj nie ma problemów z kręgosłupem ? Jaki wobec tego będzie idealny, najzdrowszy materac na problemy z bólem pleców ? Materac na bolące plecy powinien zapewniać równomierne rozło...

Czy pianka Biogreen jest ekologiczna?

Włoska piana Biogreen postrzegana jest jako przyjazna dla środowiska. Substancje chemiczne pochodzenia ropopochodnego zastąpiono w niej naturalnymi komponentami roślinnymi, na przykład olejem rycynowym. Sprzyja t...